Menu

產 品

- 電源鎖 > UL認證電源鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 S212Z S212ZA
 • 產品型號 S212Z S212ZA
 • 產品說明

  . 鋅合金鎖殼, 鎖心, 亮鉻電鍍
  . 7個珠子
  . 鐵製銅管鑰匙, 鍍鎳
  . 鑰匙可單抽或雙抽
  . 鍍銀接點及端子
  . S212Z 2支平端子, 通電方式off-on
  . S212ZA 2支平端子, 通電方式off-on, 鑰匙為反彈式
  . 鎖頭固定方式為六角螺母
  . UL認證
   

 • 加入點選清單