Menu

產 品

- 檔片鎖 > 19mm外徑檔片鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 C660XS
 • 產品型號 C660XS
 • 產品說明
  . 鋅合金鎖殼, 鎖心, 鋅電鍍
  . 11個排片
  . 雙邊銑齒銅鑰匙, 銅本色
  . 鑰匙可單抽或雙抽
  . 舌片固定方式為為鉚死型
  . 鎖頭固定方式為插片   
 • 加入點選清單