Menu

產 品

- 檔片鎖 > 12mm外徑檔片鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 C175
 • 產品型號 C175
 • 產品說明
  . 鋅合金鎖殼, 鎖心,
  . 亮鉻電鍍
  . 4個珠子
  . 鐵製銅管鑰匙, 鍍鎳
  . 鑰匙可單抽或雙抽
  . 舌片固定方式為螺絲型
  . 鎖頭固定方式為螺母

 • 加入點選清單