Menu

產 品

- 電源鎖 > 19mm外徑電源鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 S296 S297 S298 S299
 • 產品型號 S296 S297 S298 S299
 • 產品說明
  . 鋅合金鎖殼, 鎖心, 吊鎳電鍍
  . 4個排片
  . 雙邊銑齒銅鑰匙, 鍍鎳
  . 鑰匙可單抽或雙抽
  . 鍍銀接點及端子
  . S296 2支端子, 通電方式off-on
  . S297 2支端子, 通電方式on-off
  . S298 3支端子, 通電方式on-on
  . S299 4支端子, 通電方式on-on
  . 鎖頭固定方式為六角螺母或插片


 • 加入點選清單