Menu

產 品

- 電源鎖 > 19mm外徑電源鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 S202ZB
 • 產品型號 S202ZB
 • 產品說明
  . 鋅合金鎖殼, 鎖心, 亮鉻電鍍
  . 7個珠子
  . 鐵製銅管鑰匙, 鍍鎳
  . 鑰匙可單抽或雙抽
  . 鍍銀接點及端子
  . S202ZB 4支端子, 通電方式on-off-on
  . S202ZC 4支端子, 通電方式off-on-on
  . S202ZD 4支端子, 通電方式on-on
  . S202ZDA 4支端子, 通電方式on-on, 鑰匙為反彈式
  . 鎖頭固定方式為六角螺母


 • 加入點選清單