Menu

產 品

- 電源鎖 > 16mm外徑電源鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 S334B
 • 產品型號 S334B
 • 產品說明
  . 鋅合金鎖殼, 尼龍鎖心
  . 鎖殼包白鐵蓋 
  . 藍鋅電鍍
  . 4個排片
  . 銅鑰匙, 鍍鎳
  . 鑰匙可單抽或雙抽
  . 鍍銀接點及端子
  . 2支端子, 通電方式off-on
  . 鎖頭固定方式為六角螺母或插片


 • 加入點選清單