Menu

產 品

- 電源鎖 > 16mm外徑電源鎖 -

商品介紹

 • 產品名稱 S331 S332 S333
 • 產品型號 S331 S332 S333
 • 產品說明
  . 鋅合金鎖殼, 亮鉻電鍍, 尼龍鎖心
  . 3個排片
  . 銅鑰匙, 鍍鎳, 握柄包膠套
  . 鑰匙可單抽, 雙抽或3抽
  . 鍍銀接點及端子
  . S331 3支端子, 通電方式on-on
  . S332 3支端子, 通電方式off-on
  . S333 3支端子, 通電方式off-on-on
  . 鎖頭固定方式為六角螺母或插片


   
 • 加入點選清單